Wydrukuj tę stronę

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

1.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLASY  I

(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór trójek klasowych, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły, wybór Rady Rodziców)

15.09.2016
(czwartek)
godz. 1700

2.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III

(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego)

15.09.2016
(czwartek)
godz. 1700

3.

KONTAKTY INDYWIDUALNE (KONSULTACJE) KLAS I, II, III

(wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas I, II, III)

19.10.2016
(środa)
godz. 1700

4.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III

(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)(informacje wychowawcy dla rodziców uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)

16.11.2016
(środa)
godz. 1700

5.

WYWIADÓWKA ŚRÓDROCZNA DLA KLAS I, II, III

11.01.2017
(środa)
godz. 1700

6.

KONTAKTY INDYWIDUALNE (KONSULTACJE)

(wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas I, II, III)

15.03.2017
(środa)
godz. 1700

7.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III

(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)

5.04.2017
(środa)
godz. 1700

8.

KONTAKTY INDYWIDUALNE (KONSULTACJE) KLAS I, II, III

(wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas I, II, III)

(informacje wychowawcy dla rodziców uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)

10.05.2017
(środa)
godz. 1700

9.

WYWIADÓWKA KOŃCOWOROCZNA DLA KLAS I, II, III

7.06.2017
(środa)
godz. 1700