Wydrukuj tę stronę

Ja czytam! - opis projektu

Kampania społeczna, której celem głównym jest wywołanie mody na czytanie przez:

 • Organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych (DKE) na wzór Dyskusyjnych Klubów Filmowych (DKF)
 • Udostępnienie tekstów współczesnych twórców traktujących o problemach istotnych dla wybranych grup wiekowych dzieci i młodzieży (wywołanie zainteresowania)
 • Zaproszenie do dyskusji w DKE znanych twórców współczesnych: wizyty bezpośrednie lub za pośrednictwem nagranych wywiadów
 • Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia DKE przez udział w kursach internetowych (kompetencja animatora edukacji)
 • Przygotowanie merytoryczne uczniów do prowadzenia dyskusji z pomocą filmu instruktażowego o sztuce dyskutowania
 • Dostarczenie szkołom kompleksowych materiałów umożliwiających tworzenie DKE, w tym: programu dyskusji z harmonogramem, konspektów, tekstów do czytania, stanowiących podstawę dyskusji, naklejek „Ja czytam” dla uczniów, plakatów identyfikacyjnych DKE, Filmów stanowiących wprowadzenie psychologiczne do tematu dyskusji dla nauczycieli, filmów z wywiadami z zaproszonymi twórcami dla uczniów
 • Utworzenie fanpage-a na Facebooku, na którym będą umieszczane relacje z dyskusji w DKE

Cel główny projektu:

 • Wywoływanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam
 • Uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży – czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę

Cele szczegółowe projektu:

 • Rozwijanie czytelnictwa
 • Rozwijanie kompetencji dyskutowania
 • Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu
 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów szkół podstawowych