Wydrukuj tę stronę

Model absolwenta

Absolwent Gimnazjum w Skorogoszczy to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu
 • potrafi rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 • twórczo myśli,
 • potrafi skutecznie się porozumiewać,
 • chce stale się uczyć i doskonalić,
 • potrafi planować swoją pracę i ją organizować
 • jest tolerancyjny,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 • aktywny, ciekawy świata, uczciwy
 • przestrzega prawa,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • życzliwie nastawiony do świata i ludzi.