Wydrukuj tę stronę

Historia szkoły

Powstanie i rozwój szkoły w Skorogoszczy wiązało się z funkcjonowaniem kościoła parafialnego. Początki szkolnictwa parafialnego w Skorogoszczy z powodu braku źródeł nie są bliżej znane, wiadomo, że już w roku 1379 istniała tu przykościelna szkoła parafialna. W 1770 roku funkcjonowały dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. W 1931 r dotychczasowe stare szkoły wyznaniowe zastąpiono nowo wybudowanymi budynkami szkolnymi, które należały wówczas do hrabiny von Kerssenbrock z domu Schaffgotsch. Po II wojnie światowej prekursorką pracę w organizacji szkolnictwa podjęła dyplomowana nauczycielka pochodząca z Kresów Wschodnich Maria Kucielowa (1894-1972). W związku z reorganizacją okolicznych szkół podstawowych, z początkiem lat siedemdziesiątych, dzieci z Wronowa, Mikolina, Golczowic, Borkowic, Błażejowic, Chróściny uczą się w szkole w Skorogoszczy.

  Image

W wyniku reformy edukacji, od 1 września 1999 r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Skorogoszczy powstało gimnazjum. Gimnazjum mieści się w budynku wybudowanym w 1936 roku; częściowo rozbudowanym w roku 1979. Do roku 1999 obiekt ten wchodził w skład trzech budynków szkoły podstawowej. W pierwszym roku działalności zostały wykonane niezbędne prace adaptacyjne związane z uruchomieniem pracowni komputerowej otrzymanej w ramach programu „Internet w każdym gimnazjum”. W drugim roku istnienia szkoły zostały wykonane prace związane z adaptacją pomieszczeń po istniejącym w szkole mieszkaniu nauczycielskim na sale lekcyjne i gabinet pedagoga. Ponadto wykonano niezbędne prace związane z organizacją biblioteki, czytelni i świetlicy szkolnej oraz dokonano rozbudowy szkolnej sieci komputerowej (przyłączono bibliotekę, sekretariat, księgowość i salę językową). Prace te były konieczne ponieważ w tym roku gimnazjum osiągnęło docelowy stan organizacyjny.
Obecnie szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią (jest to jednocześnie świetlica szkolna), gabinet pedagoga i psychologa, sekretariat, gabinet dyrektora. Baza gimnazjum jest docelowo wystarczająca.
Gimnazjum w projekcie „Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości”. W ramach projektu w szkole wykonana została nowoczesna serwerownia, w której zainstalowane zostały dwa serwery (serwer terminali, serwer zasobów edukacyjnych i administracji szkolnej. Wykonana została sieć bezprzewodowa obejmująca swoim zasięgiem całą szkołę oraz teren podwórka szkolnego z zasięgiem socjalnym. Przed budynkiem zamontowany został zewnętrzny punkt dostępu do sieci – Infokiosk